Proračun statike stakla

Moderna tehnologija i ideje arhitekata i građevinara doprinijele su širokoj upotrebi stakla. Sve više su poželjne staklene konstrukcije, dakle nosivi dijelovi stakla.

Staklo ima u eksploataciji dokazane dobre nosive karakteristike. Slijedom toga razvijeni su modeli izračuna statike. Staklorez-Burić nudi mogućnost da Vam izračunamo potrebne debljine i sastav stakla za upotrebu u konstruktivnom smislu. Stranice bazena, stakleni mostovi, staklena gazišta, staklene tetive i grede vrlo su zahtjevni u smislu sigurnosti i izvedbe te se svaki projektant pita kakvo staklo treba…

Također ukoliko stakla imaju „rupe“ to čini zadatak izrazito kompliciran. U Hrvatskoj postoji tehnički propis za staklene konstrukcije koji nam daje tablicu dopuštenih progiba koja nas usmjerava prema najoptimalnijem rješenju. Nakon unosa svih poznatih parametara (način oslanjanja, opterećenja i sl.) dobivaju se računske vrijednosti naprezanja i progiba. U našem izvješću dobiju se računske i grafičke vrijednost naprezanja, progiba i slično.