Hostel Meridional, Lovran

Hostel sa 114 soba u Splitu. Zima 2014. Radili smo:

  • ogledala s led rasvjetom