Hotel Laurus

Hotel sa 16 soba u Volosku kod Opatije. Završili smo u ljeto 2011. Radili smo:

  • kupaonska ogledala