Staklene nadstrešnice

Ulazna vrata ili vrata na ogradi često je potrebno natkriti da se taj prostor zaštiti od kiše ili snijega dok se otključavaju ulazna vrata. Staklene nadstrešnice vrlo su „lagane“ jer ne narušavaju arhitekturu kuće jer nisu nametljive pa ih često koriste i restauratori.

Staklene nadstrešnice mogu se montirati na zatege (sajle), na konzolne konstrukcije ili u kombinaciji konstrukcije i zatega. Također staklene nadstrešnice mogu se izvoditi i pomoću staklenih konstrukcija.

Pripremu je preporučljivo napraviti u grubim građevinskim radovima kako bi se ankeri sakrili ispod završne fasade, no moguće ih je ugraditi i kasnije sa ukrasnim maticama. Uz zid preporučljivo je ugraditi i minimalni U profil kako bi se spoj sa fasadom bio što kvalitetniji.

Nagib staklenog krova obično je takav da voda klizi od objekta no moguće je montirati i žljebove koji skupljaju vodu. Stakleni pokrov mora biti siguran te se izvodi obično iz dva sloja stakla debljina 8-12 mm spojenih folijom za laminiranje kako u slučaju loma jednog stakla pokrov ostalo u komadu. Stakla su u pravilu kaljena (ili polukaljena) jer kao takva imaju veću nosivost da mogu izdržati udare vjetra ali i teret od zapuha snijega.

Staklorez-Burić d.o.o. može Vam ponuditi i statički proračun staklenog pokrova nadstrešnice ovisno o rasponima, oslanjanima te vanjskim utjecajima. Stakla za nadstrešnice mogu biti transparentna, mutna, ali i u raznim bojama koje se dobiju kombinacijom stakla, folije pa čak i printa.