Vakumska tehnika

Vakumska tehnika služi za unutarnju i vanjsku manipulaciju teških stakla te olakšava postupke utovara, istovara ili montaža. Proizvodnih pogon opremljen je sa dva mosna krana za istovar i utovar šlepera te desetak vakuumskih kranova da manipulaciju kroz proizvodnju.